วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด ( QR Code or 2D Barcode)

เทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ด ( QR Code or 2D Barcode)

ตัวอย่าง QR Code

              QR Code หรือ 2D Barcode หรือ two-dimensional bar code ก็คือรหัสชนิดหนึ่ง ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1994 โดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ที่ชื่อ Denso-Wave และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ QR Code ไปแล้วทั้งในญี่ปุ่น และทั่วโลก ทำให้เรามักจะเรียกว่า 2D Bar Code กันแทนเพื่อเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ แต่อย่างไรก็ตาม คำว่า QR Code นั้น ได้ถูกนิยามความหมายว่าเป็น Quick Response หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งมาจากความตั้งใจของผู้คิดค้น ที่จะให้ QR Code นี้สามารถถูกอ่านได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง ซึ่งตัวสัญลักษณ์ QR Code นี้ได้รับความนิยม จนกลายเป็นของธรรมดาในญี่ปุ่นไปแล้ว 
              ในวงการห้องสมุด ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำ 2D Barcode มาประยุกต์ใช้ในเก็บข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ (CIP) และข้อมูลการยืม/คืนหนังสือของ สวทช. ทดแทนการใช้ RFID ที่มีราคาแพง ในอนาคตศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหวังว่า 2D Barcode จะเป็นนวัตกรรมในการทำบรรณานุกรมหนังสือทุกเล่ม และลดเวลาในการทำรายการหนังสือในห้องสมุดต่างๆ ได้

ตัวอย่าง QR Code ที่ใช้ในห้องสมุด

ตัวอย่าง QR Code

QR Code บนสินค้า
ที่มาภาพ : http://www.samongbuom.com/?p=190

QR Code ใช้โปรโมทเว็บไซต์
QR Code น่ารักๆ
QR Code ติดหนังสือ


http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=1967&Itemid=3
http://keng.com/2008/09/06/what-is-qr-code/
http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=1967&Itemid=3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น